Yritys

Oy SNcargo Ltd

Erityisesti 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa tapahtuneiden lukuisten yritysostojen ja fuusioiden tuloksena kansainvälisten kuljetusten ja huolinnan ala keskittyi voimakkaasti Suomessa. Kuljetuksia maailmanlaajuisesti hoitamaan kykenevien huolintaliikkeiden yrityskoko kasvoi samalla kun niiden maakunnallinen konttoriverkosto sekä suomalainen omistusosuus supistui huomattavasti toiminnan keskityessä pääosin pk-seudulle sekä muutamaan suurempaan kaupunkiin.

Yrityksemme perustaminen oli vastareaktio edellä mainitulle kehitykselle. Havaitsimme selvän tarpeen suomalaisomistuksessa olevalle ja maakunnalliselle, kuljetuksia globaalisti hoitavalle huolintaliikkeelle, joka pystyy vastaamaan eri toimialoilla toimivien ja kaiken kokoisten yritysten toisinaan nopeastikin muuttuviin kuljetustarpeisiin. Katsoimme kykenevämme tarjoamaan näihin tarpeisiin rahtikustannukset, kuljetusaikataulu ja muut erityisvaatimukset huomioiden parhaat mahdolliset ratkaisut.

Vuonna 1996 kansainvälisten kuljetusten parissa vuosikymmeniä toimineet ammattilaiset perustivat Oy SNcargo Ltd:n, joka on suomalainen maa-, meri- , lento- ja rautatiekuljetuksia Suomesta kaikkialle maailmaan - ja kaikkialta maailmasta Suomeen hoitava huolintaliike ja perheyritys.

Toiminta-ajatuksemme huolintaliikkeenä on hoitaa tavaralähetysten vienti- ja tuontikuljetukset vastuuntuntoisesti, huolellisesti, mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä asiakkaidemme tarpeet, vaatimukset ja toiveet huomioivalla tavalla. Palvelumme kattavat meri-, maantie-, lento- ja rautatiekuljetukset, vientiselvitykset, tuontitullaukset sekä kaikki muut tarvittavat, asiakkaidemme etujen mukaiset huolintatoimenpiteet. Palvelemme satunnaista ja säännöllistä vientiä ja/tai tuontia harjoittavia yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä.

Kilpailukykymme perustuu erityisvahvuuksiimme

Henkilökohtainen ja yksilöllinen palvelu:

Kaikki kuljetukset hoitaa nimetty viennin tai tuonnin ammattilainen, jolloin yksi ja sama  yhteyshenkilö hoitaa jokaisen tavaralahetyksenne alusta loppuun. Olemme ylpeitä vahvasta tiimistämme ja henkilökuntamme pitkään alan kokemukseen perustuvasta tiedosta ja osaamisesta.

Nopea, selkeä ja kilpailukykyinen hinnoittelu:

Ilmoitamme muutaman tunnin kuluessa selkeät kokonaisrahti- ja huolintakustannukset koskipa tiedustelunne tai tarjouspyyntönne vasta myynnin kartoitusvaiheessa tai toteutumassa olevaa tavaralähetystänne.

Erityisosaamista edellyttävät maa-, meri-, lento- ja rautatiekuljetukset:

Toisinaan tavaran myyjä ja/tai ostaja kohdistavat kuljetuksen hoitamiseen erityisvaatimuksia, jolloin huolintaliikkeeltä vaaditaan pitkään kokemukseen pohjautuvaa poikkeuksellisen vankkaa ammattitaitoa. Nämä erityisvaatimukset saattavat tarkoittaa tietyn kuljetusajan ja huolellisen tavarankäsittelyn lisäksi mm. välivarastointia, uudelleenlastauskieltoa, tavaralähetykseen liittyvien asiakirjojen ja dokumenttien siirtämistä asiakkaan esittämälla tavalla tai esimerkiksi normaalista poikkeavan varastoinnin vapaa-ajan järjestämistä merikonteille satamissa.

Saatte kuljetustarpeisiinne kuljetusaika, mahdolliset erityisvaatimuksenne ja toiveenne sekä kustannukset huomioiden parhaat mahdolliset ratkaisut. Tällöin voitte keskittyä ydinliiketoimintaanne ja logistiikkanne tehostuu.