Vienti

Suomen keskeisiin maailmanmarkkinoihin nähden syrjäinen sijainti korostaa vientikuljetusten ja huolinnan merkitystä logistiikassa osana yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Logistiikkakustannukset ovat keskimäärin 11,5 % suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja peräti 17,0 % bkt :sta. Logistiikkaa pidetään osittain tästäkin syystä yhtenä yritysten tärkeimmistä toiminnoista, jonka avulla voidaan saavuttaa huomattavaa kustannussäästöä ja kilpailuetua.


Tarjoamme rahtihinta, kuljetusaikataulu sekä muut ns. laadulliset tekijät huomioiden optimaaliset ratkaisut vientilähetyksillenne. Takaamme asiakkaillemme:


Henkilökohtaisen ja yksilöllisen palvelun
Kaikki tavaralähetyksenne hoitaa nimetty viennin ammattilainen alusta loppuun. Tiedonkulku on sujuvaa ja tilanteisiin reagoidaan nopeasti. Olemme ylpeitä vahvasta ja pitkän kokemuksen omaavasta asiantuntijatiimistämme.

Nopean, selkeän ja kilpailukykyisen hinnoittelun sekä säännöllisille että satunnaisille kuljetuksille
Ilmoitamme muutaman tunnin kuluessa selkeät kokonaisrahti- ja huolintakustannukset koskipa tiedustelunne/tarjouspyyntönne vasta myynnin kartoitusvaiheessa tai toteutumassa olevaa tavaralähetystä.

Erityisosaamista edellyttävät maa-, meri-, lento- ja rautatiekuljetukset
Toisinaan tavaran myyjä ja/tai ostaja kohdistavat kuljetuksen hoitamiseen erityisvaatimuksia, jolloin huolintaliikkeeltä vaaditaan pitkään kokemukseen pohjautuvaa poikkeuksellisen vahvaa ammattitaitoa. Nämä erityisvaatimukset saattavat tarkoittaa tietyn kuljetusajan ja huolellisen tavarankäsittelyn lisäksi esimerksiksi välivarastointia, uudelleenlastauskieltoa, tavaralähetykseen liittyvien asiakirjojen ja dokumenttien siirtämistä asiakkaan esittämällä tavalla tai normaalista poikkeavan varastoinnin vapaa-ajan järjestämistä merikonteille satamissa. Voitte luottaa vankkaan ammattitaitoomme näissäkin asioissa.


Olemme kansainvälisen logistiikan asiantuntija. Saatte kuljetustarpeisiinne kuljetusaika, mahdolliset erityisvaatimuksenne ja toiveenne sekä kustannukset huomioiden parhaat mahdolliset ratkaisut.


Ota yhteyttä ja kysy lisää, palvelemme mielellämm
e!

Merikuljetukset

Hoidamme kansainväliset merikonttikuljetukset tullimuodollisuuksineen. Useiden varustamojen kanssa tekemämme yhteistyön ansiosta käytössämme on määrä- ja lähtöpaikasta riippuen monia eri vaihtoehtoja.

Kappaletavaralla (LCL) tarkoitetaan lähetystä, joka laivataan merikonttiin ja puretaan määräsatamassa. Täydet kontit (FCL) taas kuljetetaan täysinä yksikköinä lastauspaikalta määräpaikkaan. SNcargo hoitaa sekä LCL- että FCL-rahdin tullimuodollisuuksineen toimitusehdosta riippuen satamaan tai ovelta ovelle.

Oikealla 20`ja 40` konttien standardimittoja, jotka tosin voivat hieman vaihdella riippuen varustamosta ja kontin iästä:

20`

Sisämitat:
Pituus: 5,89 m
Leveys: 2,33 m
Korkeus: 2,37 m
Oviaukon leveys: 2,32 m
Oviaukon korkeus: 2,28 m
Maksimipaino: 24000 kg
Maksimi lastauspaino: 21750 kg
Taara (tyhjän kontin paino): 2250 kg
Maksimitilavuus: 32,5 cbm
Eur-palletteja mahtuu 11 kpl

40`

Sisämitat:
Pituus: 12,01 m
Leveys: 2,33 m
Korkeus: 2,37 m
Oviaukon leveys: 2,32 m
Oviaukon korkeus: 2,28 m
Maksimipaino: 30480 kg
Maksimi lastauspaino: 26480 kg
Taara: 4000 kg
Maksimitilavuus: 66 cbm
Eur-palletteja mahtuu 23kpl

Erikoiskuljetukset

Edellä mainittujen standardikonttien lisäksi laivauksissa voidaan käyttää flat-alustoja, HC-, open top- sekä open side-kontteja, joita varustamoilla tosin on standardikontteja vähemmän. Tämän vuoksi ko. erikoiskaluston järjestämiseksi lastauspaikalle joudutaan usein varaamaan pidempi aika kuin standardikontin ollessa kyseessä.

Laivauksissa käytettävän erikoiskaluston mittoja:
-HC-kontti :normaalia korkeampi kontti, sisäkorkeus 2,67 m, oviaukon korkeus 2,58 m, muut mitat normaalin 40` kontin
-open top-kontti : kontti johon voidaan lastata katon kautta
-open side-kontti : kontti, johon voidaan lastata sivusta

Vastaamme tarjouspyyntöihin nopeasti, vientirahdit Suomesta määräsatamaan asti normaalisti samana päivänä kuin saamme tarjouspyynnön.

Maantiekuljetukset

Hoidamme vientikuljetuksia autokuljetuksina seuraaviin maihin:

Albania, Armenia, Azerbaidzan, Belgia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Eesti, Espanja, Georgia, Hollanti, Italia, Iran, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Kazakstan, Kirgisia, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Montenegro, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovenia, Sveitsi, Syyria, Tadzikistan, Tanska, Tsekki, Slovakia, Turkki, Turkmenistan, Ukraina, Unkari,
Uzbekistan, Valkovenäjä ja Venäjä.

Järjestämme kappaletavaran, osakuormien ja täysien kuormien kuljetukset ovelta ovelle näihin maihin edellyttäen, että se on tulli- ja liikenneteknisesti mahdollista.

EU:n ulkopuolelle meneviin kuljetuksiin teemme tarvittaessa vientiselvitykset sekä EU:n ulkopuolelta tuleviin kuljetuksiin tuontitullaukset.

Huolehdimme myös muiden kansainvälisten kuljetusten edellyttämien asiakirjojen täyttämisestä.

Kappaletavarakuljetukset
Kappaletavaralähetyksellä tarkoitetaan lähetystä, joka uudelleenlastataan eli kuljetetaan lähtö- ja määrämaan terminaalien kautta. Edustajillamme on kussakin maassa paikallistuntemuksen omaava henkilöstö sekä terminaaliverkosto. Tämä mahdollistaa kappaletavaran sujuvat nouto- ja jakokuljetukset.

Osa- ja täydet kuormat
Osakuormalla tarkoitetaan lähetystä, jota ei käsitellä lähtö- ja määräpään välillä terminaaleissa. Nouto- ja jakoautoja ei tällöin käytetä vaan kuorman lastannut auto vie lähetyksen perille asti.

Hoidamme osa- ja täydet kuormat joko yhteistyössä paikallisten edustajiemme kanssa tai hyödyntämällä kulloinkin vapaana olevaa kuljetuskapasiteettia eli lastauspaikan lähellä olevaa muuta kuljetuskalustoa. Tämä on mahdollista useiden liikennöitsijöiden kanssa tekemämme yhteistyön ansiosta.

Lisäksi hoidamme vaarallisten aineiden eli ns. IMO-tavaran kuljetuksia.

Lentokuljetukset

Hoidamme lähetykset lentorahtina Suomesta kaikkiin maailman maihin, joissa on kansainvälinen lentokenttä.  Tämä on mahdollista maailmanlaajuisen  yhteistyöverkostomme avulla.

Asiakkaan kuljetusaikataululle asettamat vaatimukset vaikuttavat kulloinkin käyttämämme lentoyhtiön ja reitin valintaan. Mikäli lähetyksellä on kova kiire, järjestämme mahdollisimman suoran lennon. Toisinaan taas yhdistetty lento- ja rekkakuljetus on riittävän nopea kuljetustapa.

Mikäli toimitusehto vientikuljetuksessa on esim. DAP tai DAT, voimme kohteesta riippuen hoitaa myös jatkokuljetuksen määräpään lentokentältä vastaanottajalle sekä tullauksen määrämaassa.

Rautatiekuljetukset

Juna on luotettava, turvallinen ja ympäristöystävällinen kuljetusmuoto, joka sopii kaikkien tavararyhmien kuljetukseen. Lentorahtiin verrattuna junakuljetus on huomattavasti edullisempi vaihtoehto ja sen hiilidioksidipäästöt ovat noin 96% pienemmät kuin lentokuljetuksissa. Huolehdimme sekä  täysien konttien (FCL) että kappaletavaran (LCL) junakuljetuksista tullaus- ja huolintapalveluineen sekä jatkokuljetuksineen ovelta ovelle.

Järjestämme rautatiekuljetuksia Suomesta seuraaviin maihin:

Kaukasia: Armenia, Azerbaidzan, Georgia

Keski-Aasia: Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgisia, Tadzikistan, Mongolia

Muut nykyiset tai entiset Ivy-maat: Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina

Kauko-Itä: Kiina sekä pääteaseman kautta meritse/autolla tavoitettavat Korea, Japani, Taiwan.

 

Junakuljetukset Suomen ja Kiinan välillä nopeasti ja tehokkaasti, ovelta ovelle

Junakuljetukset Suomen ja Kiinan välillä 12-17 päivässä, kun taas merirahti varustamosta riippuen kestää 40-58 päivää.

 

Käytössämme on Suomen ja Kiinan välisiin junakuljetuksiin neljä vaihtoehtoista reittiä:

 1. Hanko – Xian - Hanko:  yhdensuuntainen arvioitu kuljetusaika 13-15 päivää. Jatkokuljetukset Xianista eteenpäin kaikkialle Kiinaan.
 2. Helsinki – Chongqing - Helsinki:   yhdensuuntainen arvioitu kuljetusaika 12-16  päivää. Jatkokuljetukset Chongqingistä eteenpäin kaikkialle Kiinaan.
 3. Helsinki –Vostochniy - Helsinki:  yhdensuuntainen arvioitu kuljetusaika 14 päivää. Vostochniystä laivayhteydet seuraaviin Kiinan satamiin: Qingdao, Xingang, Dalian arviolta 4-12 pv, Shanghai, Ningbo, Xiamen arviolta 7-9 pv. Korean Pusaniin arviolta 2 pv sekä Japanin Yokohamaan ja Mojiin 6-11 pv. Näistä määräsatamista jatkokuljetukset rekalla ovelle.
 4. Helsinki – Jinan – Helsinki. Yhdensuuntainen kuljetusaika n. 17 päivää. Rekkakuljetukset Jinanista eteenpäin kaikkialle Kiinaan.

Junakuljetukset Suomesta Kiinaan ja Kiinasta Suomeen ovat optimaalinen ratkaisu tilanteissa, joissa lentorahti on liian kallis ja merikuljetus liian hidas vaihtoehto. Junakuljetuksissa Suomen ja Kiinan välillä on käytössä useita reitityksiä ja säännölliset lähdöt ja kuljetusajat tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon merirahdille.

Junarahti on perinteisesti ollut lentorahtia edullisempi mutta merirahtia selvästi kalliimpi kuljetusvaihtoehto. Erityisesti Kauko-Idästä Eurooppaan suuntautuvan merikonttiliikenteen rahtitason noustua rajusti on kustannusero juna- ja merirahdin välillä  supistunut todella paljon ja tämän vuoksi junakuljetuksesta on tullut entistä kilpailukykyisempi vaihtoehto Euroopan ja Kauko-Idän väliselle merikonttiliikenteelle.

Toimitusehdosta ja tarkasta lähtö- tai määräpaikasta riippuen kokonaiskuljetusaikaan täytyy lisätä arviolta esim. 2-3 päivää Suomessa sekä Kiinassa 2-7 päivää, jolloin päästään selvästi merikuljetuksia lyhyempiin kokonaiskuljetusaikoihin: esim.  jo pelkkä merikuljetusaika Shanghai satama – Helsinki satama n. 40 päivää ja kokonaiskuljetusaikaan on lisättävä etu- ja jatkokuljetus satamaan/satamasta.

Rautatiekuljetuksissa raiteen lujuus sekä kiskon ja kiskopyörän välinen pieni vierintävastus mahdollistavat raskaiden kuormien kuljettamisen suurin nopeuksin. Varsinkin Manner-Euroopassa rautatiekuljetukset on nähty maantiekuljetuksia ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona sekä mahdollisuutena vähentää autokuljetusten aiheuttamia ruuhkia maantieverkostossa. Rautatiekuljetukset voivat olla paitsi ympäristö- myös kustannussyistä vaihtoehto maantie- ja merikuljetuksille, joiden kanssa ne kuljetusmuotona kilpailevat.

Rautatiekuljetukset eivät kuitenkaan ole yhtä joustava kuljetusmuoto kuin autokuljetukset ja niiden avulla ei yleensä ole mahdollista hoitaa kappaletavaran ja osakuormien kuljetuksia riittävän nopeasti ja kustannustehokkaasti. Sen sijaan täysiä trailerkuormia (FTL) sekä täysiä merikontteja (FCL) vastaavien ja ylipäätään raskaiden kuormien kuljetuksissa ne saattavat olla kilpailukykyinen ratkaisu. Kuljetusreitillä sijaitsevien maiden sama raideleveys helpottaa huomattavasti rautatiekuljetusten hoitamista. Esimerkiksi Suomen ja IVY-maiden sama raideleveys tarjoaa hyvät edellytykset hoitaa rautatiekuljetuksia.

Edellytyksenä kuljetusten järjestämiselle on luonnollisesti  rautatievaunujen ja -konttien saatavuus ja toimintaympäristön säilyminen vakaana. Suosittelemme asiakkaillemme rautatiekuljetusta tilanteissa, joissa se on tarkoituksenmukaisin ratkaisu ottaen huomioon tehdyn kustannusvertailun auto- ja merikuljetuksiin nähden, rautatievaunujen ja -konttien saatavuuden sekä asiakkaan kuljetusaikaan ja muihin kuljetusten ns. laadullisiin tekijöihin kohdistamat vaatimukset.

Ylimittaisten kollien kuljetukset

Mikä tarkoitetaan ylimittaisella kollilla maa-, meri- ja lentokuljetuksissa?

Ylimittaisella kollilla tarkoitetaan kappaletta, jonka mitat tai paino ovat niin suuria, että sitä ei voida lastata ns. normaaliin kuljetuskalustoon (merikuljetuksissa konttiin ja maantiekuljetuksissa traileriin). Lentorahdissa sen sijaan ei voida vastaavalla tavalla määritellä ylimittaista kollia, koska lentokonetyyppien rahtitilojen mitat vaihtelevat mm. sen mukaan onko kysymyksessä matkustaja- vai rahtikone. Lisäksi lentoyhtiöt päättävät tapauskohtaisesti siitä, kuinka isoja yksittäisiä kolleja kullekin lennolle lastataan. Asiaan vaikuttaa siis saatavilla olevat lentokonetyypit, lentokoneeseen suunniteltu muu lasti ja viime kädessä lentoyhtiön päätökset.

Rahdinantajan on tärkeää huomioida:

Erityisesti ylimittaisten kollien kuljetuksissa toimeksiantajan on tarkistettava huolellisesti kuljetettavien kappaleiden max. mitat ja paino pakkauksineen ja ilmoitettava nämä tiedot huolintaliikkeelle tai muulle kuljetuksen suorittavalle osapuolelle. Näin varmistetaan edellytykset lastata tavara sille varattuun kuljetuskalustoon, jolloin kuljetus voidaan suorittaa sovitulla tavalla. Luonnollisesti myös lastauspaikalla pitää olla valmiudet lastata ja purkauspaikalla purkaa tavara. On siis varattava kuljetuskalusto huomioiden sopiva nosturi tai muu tarkoituksenmukainen tavaran lastaamiseen ja purkamiseen soveltuva laitteisto.

SNcargon tarjoama lisäarvo ylimittaisten kollien kuljetuksissa:

Ammattilaisina ymmärrämme kokonaisuuden ja sen mihin tekijöihin kuljetusketjussa ja tiedonkulussa pitää erityisesti kiinnittää huomiota. Esitämme  toimeksiantajallemme olennaiset kysymykset ja hoidamme kuljetukset tämän vaatimukset ja toiveet huomioivalla tavalla. Vahva ammattitaitomme ja pitkään alan kokemukseen persutuva osaamisemme takaa onnistuneen tuloksen.

Toivomme, että otatte yhteyttä ja kerrotte tarpeistanne. Tarjoamme kokemuksemme pohjalta sekä erityisvaatimuksenne huomioiden kilpailukykyiset ratkaisut ylimittaisten kollien maa-, meri- ja lentokuljetuksille tie- ja muun lainsäädännön asettamien säännösten puitteissa.

Muuttotavaroiden kuljetukset

Oy SNcargo Ltd hoitaa muuttotavaroiden kuljetuksia seuraavasti:

Autokuljetuksina mm. Ruotsiin, Norjaan, Hollantiin, Belgiaan, Saksan länsiosiin, Ranskaan, Espanjaan, Portugaliin sekä Unkariin.

Merikuljetuksina nimettyyn määräsatamaan asti. Tietyissä maissa voimme hoitaa myös jatkokuljetuksen määräsatamasta eteenpäin, mutta tämä on tarkistettava tapauskohtaisesti.

Lentorahtina ovelta ovelle mukaanlukien EU:n ulkopuolisessa liikenteessä tarvittavat vienti ja tuontiselvitykset.

SNcargo ei kuitenkaan tarjoa muuttopalvelua.

Mikä ero on muuttotavaroiden kuljetuksen ja muuttopalvelun välillä?

Muuttopalvelussa palveluntarjoaja hoitaa yleensä paitsi kuljetuksen, hankkii pakkaukset, pakkaa tavaran sekä kantaa tavarat lähtöpään asunnosta tai toimitilasta auton lastitilaan tai konttiin ja määräpäässä auton lastitilasta tai kontista muuttokohteeseen. Muuttotavaroiden kuljetus taas on muuttopalvelua suppeampi mutta selvästi edullisempi palvelu. Tällöin muuttajalle kuuluu tiettyjä, normaalisti muuttopalvelun tarjoajalle kuuluvia tehtäviä.

Keskeiset muuttajan tehtävät muuttotavaroiden kuljetuksissa:

 • Hankkia kuljetusta varten riittävät ja tarkoituksenmukaiset pakkaukset sekä pakata tavara.
 • Lastata tavarat lähtöpäässä auton lastitilaan tai konttiin.
 • Purkaa tavarat määräpäässä auto lastitilasta tai kontista  ja siirtää ne muuttokohteeseen.
 • EU:n ulkopuolelle muutettaessa antaa huolintaliikkeelle vientiselvityksen tekemistä varten tavaraluettelo, jossa on lueteltu tavararyhmät, niiden arvo tullia varten ja painot.
 • Muuttajan  suositeltavaa ottaa vakuutusyhtiöltään tavaravakuutus ainakin suhteellisen arvokkaille tavaroille.

Muuttotavaroiden kuljetus on järkevä vaihtoehto tilanteissa, joissa muuttaja on valmis näkemään hieman vaivaa säästääkseen kustannuksissa. Kustannussäästö muuttopalveluun nähden on huomattava, koska muuttotavarat kuljetetaan yhdessä muun rahtitavaran kanssa ja muutto voidaan hoitaa pienemmällä työvoimalla.

Mitä hyötyä Oy SNcargo Ltd:n palvelusta on muuttajalle?

Muuttaja ei luonnollisesti voi olla selvillä kaikista eri kuljetusmahdollisuuksista sekä asioista, jotka muuttotavaroiden kuljetuksen yhteydessä pitää huomioida. SNcargo:n palvelu tarjoaa muuttajalle seuraavat konkreettiset hyödyt:

 • muuttotavaroille edullinen kuljetusratkaisu
 • neuvoja ja konsultointia muuttotavaroiden kuljetuksiin liittyvissä käytännön asioissa, jolloin asiaan normaalisti liittyvä epätietoisuus ja stressi poistuu.

 

Huolinta

Tavaran fyysinen siirtäminen paikasta toiseen muodostaa vain pienen osan kansainvälisten kuljetusten ja logistiikan hallinnasta. Yhtä tärkeää kuin itse tavaran liikkuminen on se, että tieto tavarantoimittajan, vastaanottajan, rahdinkuljettajan ja muiden kuljetusosapuolten välillä liikkuu kitkatta ja kansainvälisten kuljetusten edellyttämät asiapaperit laaditaan ammattitaidolla. Tällöin ongelmilta vältytään ja tavarankulku ei hankaloidu. SNcargo huolehtii tästä sekä suorittaa mm. seuraavat ulkomaankuljetuksiin liittyvät toimenpiteet:

 • vientiselvityksen
 • tuontitullauksen
 • tariffioinnin
 • intrastat-tilastoinnin

Avustamme tarvittaessa myös muiden vienti- ja tuontiasiakirjojen laadinnassa sekä julkisoikeudellisten velvollisuuksien täyttämisessä.

Suoritamme toimeksiannot Pohjoismaisen Speditööriliiton (PSYM 2000) määräysten mukaisesti.

Vientihuolinta ja intrastat-tilastot

Kai Aunesluoma
kai.aunesluoma@sncargo.com
p. +358 2 529 8924
m. +358 40 589 8924

Pia Jussila
pia.jussila@sncargo.com
p. +358 2 529 8923
m. +358 40 589 8923

Varastointi

Länsirannikon satamat tarjoavat mm. konttiliikenteessä ja varastoinnissa kilpailukykyisen vaihtoehdon Helsingin ja muun Etelä-Suomen satamille. Porin ja Rauman satamista on säännölliset yhteydet Manner-Eurooppaan, josta jatkolaivaukset mm. USA:aan, Kauko-Itään ym. globaalisti keskeisille markkina-alueille.

Yhteydet toimivat vastaavasti myös tuontia ajatellen.

Käytössämme on varastotilaa Porissa (raideyhteys) sekä Mäntyluodon ja Rauman satamien yhteydessä, joten voimme tarvittaessa järjestää varastotilaa mm. maahantuotavan tavaran väliaikaista varastointia varten.

Pystymme järjestämään varastotilaa Porista ja Raumalta edullisemmin kuin sitä on keskimäärin saatavissa esim. pääkaupunkiseudulta sekä täyttämään vaatimuksenne tiedonkulun, huolinnan ja ylipäätään logistiikan hallinnan osalta.

Kohteet

Oy SNcargo Ltd hoitaa lähetyksenne tarkoituksenmukaisella kuljetusmuodolla kaikkiin alla mainittuihin maailman 195 itsenäiseen maahan (luettelo ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, sillä esimerkiksi Taiwan luokitellaan yleisesti itsenäiseksi, vaikka Kiina ei sitä tunnusta ja Kosovon itsenäisyyden on tunnustanut 111 YK:n jäsenvaltiota).

A
Afganistan
Alankomaat
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua ja Barbuda
Arabiemiirikunnat
Argentiina
Armenia
Australia
Azerbaidzan

B
Bahama
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia-Hertsegovina
Botswana
Brasilia
Britannia
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi

C
Chile
Costa Rica

D
Djibouti
Dominica
Dominikaaninen tasavalta

E
Ecuador
Egypti
El Salvador
Eritrea
Espanja
Etelä-Afrikka
Etelä-Sudan
Etiopia

F
Fidzi
Filippiinit

G
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana

H
Haiti
Honduras

I
Indonesia
Intia
Irak
Iran
Irlanti
Islanti
Israel
Italia
Itä-Timor
Itävalta

J
Jamaika
Japani
Jemen
Jordania

K
Kambodza
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kazakstan
Kenia
Keski-Afrikan tasavalta
Kiina
Kirgisia
Kiribati
Kolumbia
Komorit
Kongo (Kongo-Brazzaville)
Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa)
Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)
Korean tasavalta (Etelä-Korea)
Kosovo
Kreikka
Kroatia
Kuuba
Kuwait
Kypros

L
Laos
Latvia
Lesotho
Libanon
Liberia
Libya
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg

M
Madagaskar
Makedonia
Malawi
Malediivit
Malesia
Mali
Malta
Marokko
Marshallinsaaret
Mauritania
Mauritius
Meksiko
Mikronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Mosambik
Myanmar(Burma)

N
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norja
Norsunluurannikko

O
Oman

P
Pakistan
Palau
Panama
Papua-Uusi-Guinea
Paraguay
Peru
Portugali
Puola
Päiväntasaajan Guinea

Q
Qatar

R
Ranska
Romania
Ruanda
Ruotsi

S
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Saksa
Salomonsaaret
Sambia
Samoa
San Marino
Saudi-Arabia
Senegal
Serbia
Seychellit
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Suomi
Suriname
Sveitsi
Swazimaa
Syyria
São Tomé ja Príncipe

T
Tadzikistan
Taiwan
Tansania
Tanska
Thaimaa
Togo
Tonga
Trinidad ja Tobago
Tsad
Tsekki
Tunisia
Turkki
Turkmenistan
Tuvalu

U
Uganda
Ukraina
Unkari
Uruguay
Uusi-Seelanti
Uzbekistan

V
Valko-Venäjä
Vanuatu
Vatikaani
Venezuela
Venäjä
Vietnam
Viro

Y
Yhdysvallat (USA)

Z
Zimbabwe