Tilannearvio merikonttiliikenteestä loppuvuodelle

Hieman yleistäen voinee todeta, että maailmanlaajuisesti kaikkien liikennealueiden aikatauluihin ja rahtitasoon vaikuttaa tällä hetkellä suoraan/välillisesti globaali pula konteista ja laivatilasta. Edelleen hieman yleistäen voinee todeta, että ostovoimaisilla USA:n markkinoilla maksetaan keskimääräistä korkeampia rahteja, joten markkinatalouden lakien mukaan varustamot siirtävät kontteja mielummin sinne kuin Eurooppaan ja muille liikennealueille. Kontit eivät kuitenkaan palaudu USA:sta riittävän nopeasti globaalin kaupan tarpeisiin, mikä entisestään pahentaa konttipulaa.


Kauko-Itä

Kiinassa vallitseva pula konteista (erityisesti 40`) ja laivatilasta vaikuttaa maailmanlaajuisesti  pidentäen toimitusaikoja Kiinasta Eurooppaan ja pitäen rahtitason Kauko-Idästä Eurooppaan karkeasti 5-6 kertaisena verrattuna esim. vuoden 2020 rahtitasoon. Tämä vaikeuttaa mm. tuontia Eurooppaan ja pitää edelleen rahtitason Kauko-Idästä Eurooppaan karkeasti 5-6-kertaisena verrattuna esim. vuoden 2020 rahtitasoon.

Kontteja tarvitaan takaisin Kiinaan mahdollisimman nopeasti, mikä yksittäisenä tekijänä estää tai vähintään hillitsee Euroopasta Kiinaan / laajemmin Kauko-Itään suuntautuvan konttiliikenteen rahtitason nousua. Ainakin osa varustamoista saattaa tosin ottaa loppuvuonna käyttöön GRI:n ja/tai PSS:n (ruuhkalisiä tms.) myös Euroopasta Kauko-Itään suuntautuvaan liikenteeseen, mutta tästä huolimatta rahtitaso Euroopasta Kauko-Itään pysynee suhteellisen matalana suhteessa suurimpaan osaan muista liikennealueista. Poikkeuksena Kauko-Idän maiden joukossa on tällä hetkellä Japani, jonne meneviin valtamerialuksiin on vaikea saada tilaa tällä hetkellä, mikä pitänee vientirahdit Japaniin vähintään nykyisellä tasolla tai nostaa niitä loppuvuonna.


Pohjois-Amerikka

Valtamerialukset Manner-Euroopasta Pohjois-Amerikkaan täynnä, mistä johtuen rahtitaso mm. USA: aan pysynee nykyisellä korkealla tasolla, mahdollisesti jopa vielä nousee hieman. Konttien vetäminen määräsatamista ja määrärautatieasemilta eteenpäin on erityisen haastavaa, koska rekoista ja kuljettajista on pulaa.


Etelä-Amerikka

Laivatilanpuute ei niin paha kuin Pohjois-Amerikkaan mutta laivat kuitenkin melko täynnä ja laivatilanpuute ongelma myös tällä liikennealueella. Tästä johtuen rahtitaso tuskin laskee nykyiseltä tasolta loppuvuonna, joskin se on mahdollista, koska nykyiset rahdit voivat sisältää huomattavasti erilaisia PSS (ruuhka) – ja EBS (epätasapaino)-lisiä, joten näiden lisien poistuessa rahdit käytännössä karkeasti arvioiden puolittuvat.


Lähi-Intia, Intia, Pakistan

Varustamosta/servicestä riippuen pulaa laivatilasta, mutta ei niin pahasti kuin Pohjois-Amerikkaan/Oseaniaan. Rahtitaso loppuvuonna tuskin juuri nousee, toisaalta tuskinpa juuri laskeekaan.


Oseania (Australia, Uusi-Seelanti ym.)

Tällä hetkellä pahoja ruuhkia ja laivatilaa ei käytännössä ole, joten rahtitaso ei ainakaan laske.


Afrikka

Tilanne muihin liikennealueisiin verrattuna selvästi helpompi, joten laivatilaa saatavissa ja ei paineita ainakaan rahtien korotuksille loppuvuonna.

Välimeren alue

Tilanne muihin liikennealueisiin verrattuna selvästi helpompi, joten laivatilaa saatavissa ja ei paineita ainakaan rahtien korotuksille loppuvuonna.

 

Oy SNcargo Ltd:n ratkaisut nykyisessä haastavassa tilanteessa

Tarjoamme optimaaliset merikuljetusratkaisut rahdinostajan lähetyskohtaisten, mm. toimitusaikataulua ja rahtikustannuksia koskevien vaatimusten perusteella.