Uutiset

Arvio eri kuljetusmuotojen nykytilanteesta sekä lähitulevaisuuden näkymistä

Inflaatiokehitys, euron heikentyminen dollariin nähden, Venäjän ja Ukrainan välinen sota, logistiikan pullonkaulat (mm. komponenttien ja kuljettajien saatavuuteen liittyvät ongelmat, monien tärkeiden satamien ruuhkautuminen eri puolilla maailmaa, kuljetusalan sääntelyn kiristyminen Euroopassa (EU:n liikkuvuuspaketti) ja muut ns. yleiset tilannetekijät vaikuttavat maa-, meri-, lento- ja rautatiekuljetuksiin, tilaus-ja toimitusketjuihin, toimitusaikoihin ja rahtikustannuksiin heikentäen samalla kansainvälisen kaupan edellytyksiä.  Tämä  on…
Lue lisää

Tilannearvio merikonttiliikenteestä loppuvuodelle

Hieman yleistäen voinee todeta, että maailmanlaajuisesti kaikkien liikennealueiden aikatauluihin ja rahtitasoon vaikuttaa tällä hetkellä suoraan/välillisesti globaali pula konteista ja laivatilasta. Edelleen hieman yleistäen voinee todeta, että ostovoimaisilla USA:n markkinoilla maksetaan keskimääräistä korkeampia rahteja, joten markkinatalouden lakien mukaan varustamot siirtävät kontteja mielummin sinne kuin Eurooppaan ja muille liikennealueille. Kontit eivät kuitenkaan palaudu USA:sta riittävän nopeasti globaalin…
Lue lisää